Tag: ตัดหน้าอกทอม

ตัดนม_aimeplus
ศัลยกรรม

การตัดนม จากหญิงเป็นชาย ดูแลยากแค่ไหน

การตัดนมออก เป็นการตัดสินใจเพียงครั้งเดียว ไม่สามารถเสริมกลับมาได้อีก เนื่องจากเนื้อช่วงอกไม่มีพื้นที่ให้เสริมอีกแล้ว ต้องรีเช็กตัวเองก่อนตัดสินใจผ่าตัดเอาเต้านมออก ว่าลางานเพื่อพักฟื้นตัวเองได้นานแค่ไหน  และต้องดูแลตัวเอง ห้ามยกของหนักในช่วง 3-6 เดือน